Info Golf hole

Basis wereldhandicapsyteem

De handicap van iedere speler zal bepaald worden door het gemiddelde van de beste 8 scores van de afgelopen 20 scores.

Er zijn nu op de wereld zes verschillende handicapsystemen die allemaal een beetje van elkaar verschillen. Vorig jaar werd bekend dat er één nieuw ‘wereldhandicapsysteem’ komt voor alle golfers op de wereld. En nu, op dinsdag 20 februari 2018, is dus de basis van dit nieuwe World Handicap System (WHS) bekendgemaakt. Ook is bekend geworden dat de USGA Course Rating de basis wordt om de moeilijkheid van banen vast te stellen en de playing handicap van spelers te bepalen, maar dat is in Nederland nu ook al het geval. Meer details volgen in de loop van de komende twee jaar. Het World Handicap System gaat volgens de planning in op 1 januari 2021.

WHS highlights

Wat wordt anders vanaf 2021?

Voor golfers zal er vanaf 2021 weinig veranderen. Spelers zullen net als nu scores invoeren via een app of computerprogramma. De app of het computerprogramma zal vertellen wat je nieuwe handicap is, net als nu. Maar op de achtergrond verandert er wel iets: de handicap van spelers in Nederland wordt vanaf 2021 op een andere manier berekend dan wij nu gewend zijn.

In Nederland hanteren we nu het handicapsysteem van de Europese Golf Associatie (EGA). Onze handicap wordt bepaald door álle ingeleverde scores. Je verbetert je handicap soms een klein beetje en bij een slechte score gaat je handicap 0,1 punt omhoog. Spelen ‘in de buffer’ betekent dat je handicap niet verandert.

Het nieuwe wereldhandicapsysteem zal echter gebaseerd zijn op het principe van het Amerikaanse handicapysteem. In Amerika wordt een handicap nu bepaald door het gemiddelde van de beste 10 scores van de afgelopen 20 qualifying ronden. In het nieuwe wereldhandicapsysteem zal de handicap van een speler gebaseerd zijn op het gemiddelde van de beste 8 scores in de afgelopen 20 qualifying ronden.

De precieze formule wordt pas later bekend, nu is alleen bekendgemaakt dat de handicap bepaald wordt door het gemiddelde van de beste 8 scores in de afgelopen 20 qualifying ronden. Hoe het principe ‘beste 8 van de 20’ afwijkt van dat van het EGA-systeem, dat hangt erg af van hoeveel scores je inlevert, en hoe goed je scores zijn … Maar als je veel scores inlevert, dan kun je in het wereldhandicapsysteem sneller in handicap zakken dan dan in het EGA-systeem, maar je kunt ook sneller omhoog gaan in handicap.

Wat blijft hetzelfde vanaf 2021?

Wat niet verandert is dat dat de golfhandicap de potentiële speelsterkte van een speler weergeeft en niet de gemiddelde score van de golfer. Het is dus nu en in de toekomst heel normaal dat je geregeld je handicap niet speelt.

Ook andere zaken blijven hetzelfde voor Nederlandse golfers.

  • Ook in de toekomst kun je handicapscores over 18 of 9 holes inleveren.

  • Je zult net als nu bij een qualifying (wedstrijd)ronde met een playing handicap spelen (de playing handicap is te vinden op de handicapslagentabel van de baan waar je speelt; als je met een handicap van 23,5 bijvoorbeeld 24 slagen krijgt, dan betekent dat een playing handicap 24).

  • Strokeplay, stableford en tegen par blijven spelvormen die handicapscores kunnen opleveren.

  • De maximale handicap van vrouwen en mannen blijft 54,0.

  • De NGF blijft in Nederland verantwoordelijk voor de handicapadministratie.

Tot 2021?

Tot 2021 verandert er niets. Golfers worden aangemoedigd om veel qualifying scores in te leveren omdat je handicap dan een goede reflectie is van je speelsterkte.

1 januari 2021?

Bestaande scores uit het verleden en scores die in 2019 en 2020 ingeleverd worden, zullen meetellen voor de handicap van spelers per 1 januari 2021. Voor de meeste spelers zal de handicap op 1 januari 2021 nauwelijks afwijken van de handicap op 31 december 2020. Maar dit is afhankelijk van verschillende factoren, vooral het aantal qualifying scores dat je tegen die tijd hebt ingeleverd.

Golfers worden aangemoedigd om de komende jaren veel scores in te leveren. Hoe meer scores er eind 2020 beschikbaar zijn, hoe groter de kans is dat je handicap op 1 januari 2021 vrijwel hetzelfde is als daarvoor.

Zodra er meer details bekend zijn, worden die bekendgemaakt door GOLF.NL, je club en de NGF.

Waarom één handicapsysteem voor de hele wereld?

Het nieuwe wereldhandicapsysteem is een initiatief van de regelinstanties R&A en USGA en de zes handicapautoriteiten die er nu zijn. Golf heeft één set regels voor alle spelers, één set regels voor equipment en één set regels voor de amateurstatus, maar er zijn zes verschillende handicapsystemen. Het ene handicapsysteem is beter te begrijpen dan het andere en de systemen wijken ook van elkaar af in het berekenen van de speelsterkte van golfers. De speelsterktes van een Amerikaanse speler met handicap 24 en een Europese speler met handicap 24 komen dus niet altijd overeen. Anders gezegd: even sterke spelers op de wereld hebben vaak verschillende handicaps.

De initiatiefnemers denken dat het beter voor de sport is als er één handicapsysteem komt voor de hele wereld, één systeem met de beste facetten van de zes verschillende handicapsystemen. De doelen van het wereldhandicapsysteem zijn:

  • Een handicapsysteem dat nauwkeurig is maar ook gemakkelijk is te begrijpen; zodat meer golfers een handicap krijgen en onderhouden.

  • Overal op de wereld dezelfde handicapberekening. Spelers op de hele wereld kunnen dan met handicapverrekening op elke baan van de wereld een eerlijke strijd met elkaar voeren.

  • Een handicapsysteem dat voldoet aan de behoeftes en verwachtingen van golfers, golfclubs en golfinstanties over de hele wereld en dat aangepast kan worden aan nationale golfculturen.

De NGF is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het wereldhandicapsysteem. Jan Ede Kuipers, bestuurslid van de NGF: ‘De basis is bekend en de verdere inhoud en details zijn nog in ontwikkeling. Wij proberen daar zoveel mogelijk over mee te praten. Als NGF volgen we de ontwikkelingen op de voet en hebben we goed contact met de EGA.’

Bron  golf.nl