Info Golf hole

Gaat het goed met de NGF?

 

De NGF is de vierde sportbond van Nederland. Waren er 5 jaar geleden nog 420000 leden, nu zijn er 397000 leden. Ten opzichte van 2 jaar geleden zijn er 17000 bijgekomen dus ook hier kruipen we langzaam uit de recessie. Een dikke 50% zijn de vrije golfers welke geen home course hebben. De baanbezetting daalde van 46% naar 40%, conclusie: er wordt minder gespeeld op de golfbanen. 

Het grootste deel van de golfers is ouder dan 50 jaar en van het mannelijke geslacht. 70% van alle golfrondjes wordt gespeeld in de Randstad en Noord-Brabant. 

De NGF is druk bezig met het stimuleren van de jeugd om te gaan golfen. En wees eerlijk, de jeugd heeft de toekomst. Bij ander sporten lukt het met de jeugd beter dan bij het golfen. 

In mijn jeugd had ik een concentratieboog die niet langer duurde dan die van een goudvis en dat terwijl een rondje golf toch minimaal 4 uur in beslag neemt. Alle golfclubs willen graag jeugdleden met het oog op die toekomst.  Men zet daar een zeer interessant lidmaatschap tegenover. Echter de aanwas, in het algemeen, is minimaal te noemen. Voor 14 nieuwe jeugdleden in twee jaar tijd krijg je van de NGF een onderscheiding! 

Misschien moet de federatie zich gaan richten op andere doelgroepen! Wat te denken van het vrouwelijke geslacht en de (echt) paren (50+). De dames zijn duidelijk in de minderheid op de golfbaan. 

 “Helaas” is golf nu eenmaal een sport voor de oudere jongeren, kijk maar naar de cijfers. Zij hebben de tijd en het geld om deze leuke sport te beoefenen. 

De vraag die mij bezig houd; 

Hoe krijgt de Belgische golfbond (80.000 leden) het voor elkaar om vanaf volgend seizoen 3 golfers op de European Tour uit te laten komen???? 

 

NGF logo
NGF Raak logo
Meer vrouwen op de golfbaan

Cijfers en trends in de golfbranche

 

Vraag stagneert


De golfbranche zit middenin een fundamenteel veranderingsproces, wat in 2015 naar verwachting zal leiden tot een daling van het volume met 1 tot 2%, vergelijkbaar met 2014. Het aantal golfers stabiliseert en hun wensen zijn nadrukkelijk veranderd. De golfer van nu wil daar kunnen golfen waar mogelijk en niet langer gebonden zijn aan één club of baan. Golfers worden dus minder snel lid van een club, wat leidt tot dalende ledenaantallen. Het aanbod is daarbij fors toegenomen in de afgelopen jaren; naar schatting zijn er sinds 2009 ruim 30% meer banen bij gekomen. Er is dus ook keuze genoeg voor de consument. Gevolg is een gewijzigd verdienmodel waarbij inkomsten minder stabiel zijn (afname jaarlidmaatschappen), maar sterk conjunctuur- en weersafhankelijk (green fees, horeca). Weeromstandigheden zijn sterk bepalend voor het aantal gelopen rondes, hetgeen ervoor gezorgd heeft dat er in 2014 fors meer rondes gelopen zijn dan een jaar eerder. Overall leidt de combinatie van dalende vraag en toegenomen aanbod tot een negatief sentiment in 2015.

Ondernemerschap gevraagd
De prognose voor de lange termijn is neutraal. Golf is nog steeds een sport die aan populariteit toeneemt. Slechts 2% van de Nederlandse bevolking golft – veel lager dan ons omringende landen – en gesteld kan worden dat hier dus kansen liggen. Ook trekt Nederland nauwelijks golftoeristen terwijl er internationaal miljoenen mensen voor golf op vakantie gaan. Om de golfer echter te blijven trekken, moeten exploitanten gaan inspelen op de wensen van de consument. Er dient daarbij een professionaliseringsslag gemaakt te worden, met het actief voeren van marketingcampagnes, het differentiëren van het productaanbod en het strak sturen op kosten. Kortom, van veel golfbanen wordt nu ondernemerschap gevraagd. Vergrijzing van de doelgroep een grote uitdaging; bijna een derde van het aantal golfers is ouder dan 60 en dit percentage stijgt. Kansen liggen er dus wel in het ontwikkelen van de sport tot familiesport voor jong en oud.

Aanbod stabiliseert
Tegelijkertijd is de verwachting dat het aantal golfbanen zal stabiliseren. Van oudsher werden veel verenigingen namelijk gefinancierd vanuit de inbreng van financiële middelen door hun (potentiële) leden. Steeds minder golfers zijn hier toe bereid wat de start van nieuwe banen zal belemmeren.

Trends
Toenemende schaalgrootte; grotere banen en ketenvorming;
Flexibilisering van lidmaatschappen, betalingsvormen en prijzen;
Ontwikkeling naar golfbanen voor recreatief gebruik i.p.v. enkel (top)sport;
Vergrijzing van het aantal golfers; meer dan de helft is ouder dan 50 jaar;
Toename van samenwerkingsverbanden met omringende horeca en recreatie;
ontstaan van hospitality chains met andere banen;
Online propositie wordt steeds belangrijker; inzet van social media en websites,
opkomst review- en reserveringssites.

Kansen en bedreigingen
Focus op families en kinderen, zij zijn de toekomst;
Meer aandacht voor klantenbinding van vrije golfers;
Vergrijzing biedt kansen; golf kan inspelen op de toenemende behoefte aan een gezonde levensstijl;
Oprichten businessclub om sociale functie en zakelijk netwerk te versterken;
Horeca is veelal nog verlieslatend; dit biedt dus ruimte voor rendementsverbetering;
Het aantal gelopen rondes, en daarmee inkomsten uit onder meer greenfees en horeca, is sterk weersafhankelijk;
In diverse delen van Nederland, vooral buiten de Randstad, is sprake van sterke verzadiging;
Afname van de bereidheid tot participeren door leden in de start van een club.

Bron: Rabobank en de NGF