Info Golf hole

Golfmarkt: de sportbranche groeit en verandert, golf blijft stabiel

november 2019

In de afgelopen tien jaar is de sportbranche in Nederland gegroeid en diverser geworden. Het aantal sportaanbieders is toegenomen en sporters kunnen kiezen uit een breder aanbod. Het sportaanbod bij sportverenigingen is ongeveer stabiel; het commerciële sportaanbod en de ongeorganiseerde sport (wandelen, fietsen) groeien.

Sommige trends brengen een uitdaging mee voor de toekomst: zo neemt de sportdeelname onder jongeren af en blijven kwetsbare groepen achter in hun sportdeelname. Daarentegen groeit de groep wekelijkse sporters onder 65-plussers sterk. De behoeften van Nederlandse sporters lijken te veranderen door de toegenomen welvaart en het gebrek aan tijd. Sporters willen meer ongebonden kunnen sporten. Dit staat in het Brancherapport Sport dat door de Nederlandse Sportraad is gepubliceerd.

Er is sprake van een gestage verschuiving in het gebruik van het sportaanbod in Nederland. Sporters maken gebruik van een gevarieerd sportaanbod bij onder andere sportverenigingen (23%), commerciële sportaanbieders (18%) en in de openbare ruimte (47%). Iets meer dan de helft van de Nederlanders maakt wekelijks gebruik van het sportaanbod; 24% van de Nederlanders sport nooit.

Nederlandse sporters veranderen door welvaart en gebrek aan tijd.

De sportbranche, met een veelheid aan sportaanbieders, is niet eenvormig georganiseerd. Van lang niet alle sportaanbieders en sporters zijn de belangen vertegenwoordigd. De verenigingssport en ondersteunde topsport is via sportbonden en NOC*NSF van oudsher sterk georganiseerd. In de commerciële sport bestaat een aantal sportspecifieke brancheverenigingen. Sporten in de openbare ruimte is in het geheel niet landelijk georganiseerd.

In Nederland is er in 2018 ruim 5,7 miljard euro besteed aan sportaanbod en ondersteunde topsport. Dit geld wordt vooral door de sporters zelf (2,8 miljard euro) en gemeenten (2,5 miljard euro) bijgedragen. De Nederlandse overheden hebben in 2018 hun geld vooral uitgegeven aan sportaccommodaties en aan de openbare ruimte.

Commerciële sportaanbieders zijn voor 80% afhankelijk van de uitgaven door sportconsumenten; sportverenigingen voor ongeveer de helft. Aan het verenigingsaanbod leveren vrijwilligers een grote bijdrage met hun kosteloze inzet en gemeenten met de (in)directe financiering van sportaccommodaties. De topsportprogramma’s worden grotendeels door het ministerie van VWS en de Nederlandse Loterij gefinancierd via NOC*NSF.

De golfmarkt in cijfers

Het aantal geregistreerde golfers blijft de laatste jaren vrij stabiel en bedroeg per 1 oktober 2019 ruim 379.000. Precies een derde van hen is vrouw en iets minder dan de helft is lid van een club met golfbaan. Ook deze percentages veranderen weinig. De grootste leeftijdscategorie is die van 65+ maar 24% van alle geregistreerde golfers zijn jonger dan 45 jaar. Er is een lichte, dalende trend te zien van het aantal golfers met handicap 54 maar het blijft nog steeds de verreweg de grootste groep. 30% heeft een handicap onder 28.

Wat betreft de in- en uitstroom, er zijn iets meer nieuwe en terugkerende golfers dan afhakers; per saldo zijn er in 2019 tot 1 oktober 2892 meer geregistreerde leden. Over heel 2018 waren dit er ruim 7500. Zowel bij de gestopte als bij de nieuwe golfers is de leeftijdscategorie 45-54 jaar het grootst. Onder de herintreders leidt de categorie 65+. Van degenen die stopten, heeft 80% een handicap boven de 28, bij de teruggekeerde golfers heeft 65% een hogere handicap dan 28.

bron; golf.nl

Er is wel een ps achter dit verhaal en die heet Covid-19. Hierdoor is er een grotere aanwas van leden bij golfclubs in den lande. Wat het effect op langere duur zal zijn is moeilijk te voorspellen!

NGF logo
NGF Raak logo
Meer vrouwen op de golfbaan

Cijfers en trends in de golfbranche