Info Golf hole

Vanaf 1 januari 2019 treden er nieuwe golfregels in werking. De golfregels worden eenvoudiger en minder streng. De golfregels zijn behoorlijk complex. De R&A en USGA waren het hier mee eens en hebben in 2017 een regelmodernisering aangekondigd. Sinds begin maart 2018 zijn de regels bekendgemaakt en gepubliceerd. De golfregels moeten makkelijker te begrijpen en toe te passen zijn, zodat de sport aantrekkelijker en toegankelijker is voor nieuwkomers.

Samenvatting nieuwe golfregels geldig vanaf 2019

het identificeren van de bal

In 2019 hoef je niet meer aan de tegenstander of medespeler te melden dat je jouw bal wil identificeren. In de nieuwe regels wordt namelijk vertrouwd op de ‘redelijke beoordeling’ van een speler bij het meten van een plaats, punt, lijn, gebied of afstand. Daarom is er per 1 januari 2019 geen ‘meldingsplicht’ meer als je een bal wil identificeren (of wil bekijken of hij beschadigd is). Maar je moet de bal nog wel markeren voordat je hem opneemt. 

Belangrijk: voordat je een ronde begint is het verstandig om met een stift een merkteken op je bal te zetten. Veel golfers spelen met hetzelfde merk bal en als je jouw bal niet kunt identificeren, wordt hij als verloren beschouwd.

De regel tot en met 31 december 2018

Als je denkt dat je jouw bal hebt gevonden maar je kunt het merkteken niet zien, dan mag je, nadat je dat hebt gemeld aan je marker of tegenstander, de plaats van de bal merken en de bal opnemen om hem te identificeren. Wanneer de bal is opgenomen, mag de bal niet verder worden schoongemaakt dan nodig is voor identificatie.

 

 

losse natuurlijke voorwerpen in een bunker

Na 2018 mag je losse natuurlijke voorwerpen in de bunker verwijderen en ook het zand aanraken met je club of hand. Voorbeelden van losse natuurlijke voorwerpen zijn: blaadjes, dennenappels, takken.

Maar …

Als je bij het weghalen van losse natuurlijke voorwerpen de bal beweegt krijg je daar wel één strafslag voor.

En je mag per 1 januari 2019 in een bunker nog steeds niet ‘grounden’ in de directe buurt van je bal.

De regel tot en met 31 december 2018

Tot 2019 mag je voor een slag uit een bunker geen losse natuurlijke voorwerpen in het zand oppakken. En je mag het zand in een bunker helemaal niet aanraken met je club of hand voordat je de bal uit de bunker slaat. Alleen als dit gebeurt omdat je valt, volgt er geen straf.

 

 

droppen vanaf kniehoogte

Vanaf 1 januari 2019 gaan we bij het droppen de bal laten vallen van kniehoogte. Hou de bal op kniehoogte en laat de bal los zodat hij recht naar beneden valt.

Tot 1 januari 2019 is de dropprocedure dat we de bal met gestrekte arm vanaf schouderhoogte laten vallen, maar daarbij stuitert of rolt de bal vaak weg waardoor je vaak opnieuw moet droppen. Dat kost tijd. Het idee achter de nieuwe dropprocedure (vanaf kniehoogte) is dat je vaak maar één keer hoeft te droppen en weer verder kan spelen.

Relief area

Wat als de bal bij het droppen vanaf kniehoogte toch ver wegrolt?

Na 1 januari 2019 moet je droppen in een relief area (een gedefinieerde dropzone) die je moet bepalen met de langste club in je tas behalve de putter. Afhankelijk van de situatie mag je droppen in een relief area die één of twee stoklengtes groot is.

De bal moet in de relief area gedropt worden en daar tot stilstand komen. Als de bal tot stilstand komt buiten de relief area, moet de speler opnieuw droppen. Als de bal bij de tweede drop weer buiten de relief area rolt, dan mag de bal geplaatst worden waar hij bij de tweede drop de grond raakte.

hindernissen

Waterhindernissen – gemarkeerd met rode of gele paaltjes – heten in de nieuwe regels hindernissen (penalty area’s in het Engels) en hindernissen zullen vanaf 1 januari niet meer alleen uit water bestaan maar kunnen ook gebieden met woestijn, jungle, lava, rotsen en dergelijke zijn.

Deze gebieden mogen dus gemarkeerd gaan worden met rode of gele paaltjes. Dat geeft spelers de mogelijkheid om bij een bal in een hindernis een drop te nemen (met strafslag).

Bal in hindernis: wat dan?

Als een bal na 2018 in een hindernis ligt, mag je hem spelen zoals hij ligt (zonder strafslag dus) of kiezen voor een drop met bijtelling van een strafslag.

Bij het ontwijken van een hindernis in 2019 zijn er altijd twee opties:

Een bal spelen van de plaats waar de oorspronkelijke bal is gespeeld (een drop met bijtelling van één strafslag).

Een bal droppen in een rechte lijn naar achteren, met bijtelling van één strafslag.

Als je bal in een rode hindernis komt, is er nog een derde optie: de hindernis ‘zijwaarts ontwijken’ met bijtelling van één strafslag.

 

aanraken losse natuurlijke voorwerpen in hindernissen

Zoals eerder verteld heten waterhindernissen – gemarkeerd met rode of gele paaltjes – in de nieuwe regels hindernissen (penalty area’s in het Engels).

Vanaf 1 januari 2019 geldt het volgende. Als je je bal vindt in een hindernis en vanaf daar wilt spelen, dan gelden dezelfde regels als wanneer je de bal speelt vanaf de fairway of vanuit de rough. Dus voordat je gaat slaan mag je losse natuurlijke voorwerpen in de hindernis verplaatsen. Je mag ook oefenswings maken waarbij de grond of het water in de hindernis geraakt wordt. Je mag de stok ook grounden bij de bal als je bal in een hindernis ligt.

Maar … als je bij het weghalen van losse natuurlijke voorwerpen de bal beweegt krijg je daar wel één strafslag voor.

Na 2018 mag je ook in een bunker losse natuurlijke voorwerpen verwijderen. Voorbeelden van losse natuurlijke voorwerpen zijn: blaadjes, dennenappels, takken.

het raken van de vlaggenstok op de green

Het is vanaf 1 januari 2019 toegestaan dat je bij een putt vanaf de green de vlaggenstok in de hole laat staan. Er zal dus geen straf meer zijn als de bal vanaf de green tegen een onbewaakte vlaggenstok wordt geputt.

Een speler mag zelf kiezen of hij bij een bal op de green de vlag in de hole laat staan of uit de hole haalt. Je kunt de vlag in de hole laten staan als je denkt dat je dan meer kans maakt om de bal te holen. Als je de vlag in de hole laat staan en de bal raakt de vlag en valt in de hole: prima. Als de bal door de vlag uit de hole wordt geketst, moet je de bal spelen zoals hij ligt.

Vanaf 2019 is er ook geen straf meer als je per ongeluk de vlaggenstok raakt die op de green ligt. Je krijgt wel twee strafslagen als je de vlaggenstok expres raakt en je er voordeel van zou kunnen hebben.

De regel heeft als doel om het spel eenvoudiger te maken (een verbod minder) en om het spel vlotter te laten verlopen. De regelinstanties R&A en USGA verwachten dat de vlag in het algemeen minder vaak uit de hole gehaald zal worden. Dat scheelt tijd en sneller spel is een van de doelen van de regelmodernisering door de R&A en USGA.

De vraag rijst of het makkelijker of moeilijker wordt om putts te maken als je vlag in de hole laat staan. Volgens de regelautoriteiten is er uiteindelijk even vaak voordeel als nadeel: “In sommige gevallen zal de bal de vlaggenstok raken en uit de hole stuiten, terwijl de bal normaal gevallen zou zijn.” Dat gebeurt bijvoorbeeld als de bal veel snelheid heeft maar niet in het midden van de hole aankomt. “Maar in andere gevallen,” aldus de regelmakers, “zal de bal de vlaggenstok raken en in de hole eindigen, terwijl hij normaal de hole gemist zou hebben.” Dat gebeurt bijvoorbeeld als de bal veel snelheid heeft maar midden in de hole aankomt en geremd wordt door de vlaggenstok.

Bij chips of putts van buiten de green verandert er niets in de nieuwe regels. Als je de vlag raakt bij een putt of chip van buiten de green is er net als nu niets aan de hand: geen straf.

hoe te handelen bij een bewogen bal (niet op de green)

Als je bal beweegt door een actie die jij hebt veroorzaakt, dan krijg je volgens de nieuwe regels een strafslag. Dus stel dat je bal op de fairway ligt, dat je een blaadje bij je bal weghaalt en dat de bal door deze actie beweegt, dan moet je de bal met een strafslag terugplaatsen.

Maar het bewegen van een bal is jou alleen te verwijten als het vrijwel zeker is (95 procent zeker of meer) dat de beweging door jou is veroorzaakt.

Kortom, de speler is niet meer verantwoordelijk voor het veroorzaken van de beweging tenzij het vrijwel zeker is dat hij de bal bewoog.

hoe te handelen bij een bewogen bal op de green

Hoe moet je vanaf 1 januari 2019 handelen als een bal op de green beweegt bij het opnemen, plaatsen, markeren of een soortgelijke handeling? En hoe moet je in 2019 handelen als je bal op de green beweegt door wind? Dat is het onderwerp van deze week.

In de nieuwe regels zal er geen straf meer zijn voor het per ongeluk bewegen van de bal op de green. Bijvoorbeeld als je de bal beweegt bij het maken van een oefenswing of bij het voorbereiden van je slag; of als je de balmerker laat vallen waardoor de bal beweegt; of als je de bal met je voet beweegt; of als je de balmerker beweegt. In al deze gevallen moet je de bal terugplaatsen op de oorspronkelijke plek.

Ook als de bal beweegt nadat je de bal gemerkt en teruggeplaatst hebt, moet je de bal op de oorspronkelijke plek terugplaatsen. Dat geldt niet alleen als de bal door eigen toedoen is bewogen maar ook als de bal beweegt door andere oorzaken zoals de wind. Indien je de exacte plek waar de bal lag niet weet, schat deze dan zo nauwkeurig mogelijk in en plaats de bal op die plek terug. In de video hieronder wordt dit uitgelegd.

een bal beweegt bij het zoeken

olgens de nieuwe regels per 1 januari 2019 zal er geen straf meer zijn voor het per ongeluk bewegen van de bal bij het zoeken. Indien de bal wordt bewogen, plaats de bal dan terug op de oorspronkelijke plaats. Als die oorspronkelijke plek niet precies bekend is, maak dan een schatting – ook wat betreft hoe diep de bal onder het gras lag, en plaats de bal op die plek terug. Er volgt wél straf als het ‘vrijwel zeker’ is dat de beweging van de bal met opzet door de speler veroorzaakt werd.

Deze regelaanpassing heeft als doel om het spel eerlijker en eenvoudiger te maken en om het spel vlotter te laten verlopen.

Wat niet verandert in 2019: als een tegenstander of medespeler jouw bal beweegt bij het zoeken, dan volgt er geen straf. Indien de bal is bewogen, moet hij wel worden teruggeplaatst.

een bal in de bunker onspeelbaar verklaren

Als je bal na 2018 in een moeilijke positie in een bunker ligt en als je besluit dat de bal onspeelbaar is, dan heb je volgens de regels van 2019 een extra optie: droppen op een plaats buiten de bunker, in een rechte lijn naar achteren. Als je voor deze extra optie kiest, moet je wel twee strafslagen bij je score optellen.

Wat betekent ‘rechte lijn naar achteren’? Trek een denkbeeldige lijn tussen de hole en je onspeelbare bal in de bunker. Bepaal een willekeurig punt op die lijn achter de bunker. Meet of schat een dropzone van één stoklengte aan een van de zijden achter dat punt, en drop een bal in de dropzone.

Wat betreft het meten met een stoklengte: volgens de regel van 2019 is een stoklengte de lengte van de langste stok in je tas, behalve je putter. De gelande bal moet vallen in en gespeeld worden van een punt in de dropzone.

De regel tot en met 2018

Tot en met 31 december 2018 zijn er drie opties als je bal op een moeilijke positie in een bunker ligt en als je besluit om de bal onspeelbaar te verklaren.

 1. Een bal spelen van de plek waar je het laatst gespeeld hebt. Met bijtelling van één strafslag.

 2. Een bal droppen achter het punt waar de bal lag, waarbij je dit punt op een rechte lijn moet houden tussen de hole en de plek waar de bal wordt gedropt. De bal moet wel in de bunker gedropt worden. Met bijtelling van één strafslag.

 3. Een bal droppen binnen twee stoklengten van de plek waar de bal ligt, niet dichter bij de hole. De bal moet wel in de bunker gedropt worden. Met bijtelling van één strafslag.

De extra optie die er bij komt in de nieuwe regels per 1 januari 2019 (droppen buiten de bunker in een rechte lijn naar achteren) wordt dus optie nummer 4. Maar er is een belangrijk verschil: bij optie 4 moet je twee strafslagen noteren en bij optie 1, 2 en 3 moet je één strafslag noteren.

Per 1 januari 2019 kan optie 4 aantrekkelijk zijn voor spelers die moeite hebben met bunkerslagen. Stel dat je op gras ligt en dan in een bunker slaat en een moeilijke ligging in een bunker hebt. Als je dan eenmaal een mislukte slag in de bunker gedaan hebt, dan kun je met optie 1 niet meer terug naar het gras. Met optie 4 kun je altijd terug naar het gras. Optie 4 kan een goede keuze zijn als je strokeplay speelt en niet bedreven bent in bunkerslagen, want dan kun je de score op die hole enigszins in de hand houden. Met stableford komt er al snel een moment dat je niet meer kunt scoren en de bal kunt oppakken.

Wat niet verandert in de regels: de speler beslist zelf of zijn bal onspeelbaar is.

een bal bij een slag per ongeluk twee of meer keer raakt

Een ‘double hit’ betekent dat je de bal bij een slag per ongeluk twee of meer dan twee keer raakt. Er is in de regels van 2019 niet langer meer sprake van een strafslag bij een double hit. Alleen de slag wordt geteld. De bal moet na de slag gespeeld worden zoals hij ligt.

De regels tot 31 december 2018

Tot en met 31 december 2018 moet je dan één slag en één strafslag noteren. Als je de bal bij een slag per ongeluk twee keer raakt, dan telt dat tot en met 31 december 2018 als één slag plus één strafslag. Als je de bal bij een slag per ongeluk drie of vier keer raakt – dat gebeurt ook wel eens – dan telt dat ook als één slag plus één strafslag.

Waarom een aanpassing?

De strafslag vervalt per 1 januari 2019 omdat de regelinstanties vinden dat de straf oneerlijk en onnodig is. Er is in 2019 geen straf meer als de bal per ongeluk jou of je equipment raakt. Zo is er in 2019 ook geen straf meer als je per ongeluk twee keer je bal raakt. ‘Ongelukkige afbuigingen zijn per definitie een ongeluk’, zeggen de R&A en USGA. ‘De uitkomst is in zulke gevallen toevallig en onvoorspelbaar, en het resulteert even vaak in een nadeel voor de speler als in een voordeel.’

schade op de green

Ditmaal aandacht voor wat de nieuwe regels zeggen over het herstellen van schade op de green voordat je gaat putten. Volgens de regels van 2019 mag je bijna alle schade aan een green herstellen voordat je een putt gaat maken. Naast pitchmarks en oude hole-pluggen (de plek waar de hole een andere keer gestoken is) mag je de volgende zaken repareren:

 • spikemarks en andere schade veroorzaakt door schoenen

 • schade veroorzaakt door dieren

 • schade veroorzaakt door een club of een vlag of door onderhoudswerkzaamheden

Spikemarks zijn schadeplekken veroorzaakt door de stalen of kunststof spikes onder golfschoenen.

Het repareren van de green moet direct worden gedaan. Je mag ook schade op je speellijn repareren voordat je gaat putten, maar je mag niet de speellijn verbeteren. Denk bij ‘verbeteren’ aan ‘natuurlijke oneffenheden van het oppervlak’, daar mag je niet aan zitten.

Gaten in de green als gevolg van het prikken en beluchten door greenkeepers worden niet gezien als schade die je mag repareren. De club kan hier echter wel een plaatselijke regel voor instellen.

De regels tot 31 december 2018

Je mag (moet) op de green een pitchmark van je eigen bal of andermans bal repareren voordat je gaat putten. Je mag ook oude hole-pluggen herstellen. Maar het is tot eind 2018 nog verboden om de schade van een spikemark te repareren voordat je een putt gaat maken. (Nadat jouw flight geputt heeft, mag je wel een spikemark repareren.)

Schade veroorzaakt door vogels (kraaien die een gat hebben gepikt) mag tot eind 2018 niet hersteld worden, maar wel ontweken worden (op basis van de regel Abnormale terreinomstandigheden). Je mag tot eind van dit jaar ook geen schadeplekken van een vlag herstellen voordat je gaat putten. Dit mag je wel doen nadat iedereen in je flight heeft geputt. (Om schade te voorkomen: laat een vlag nooit vallen op de green, leg de vlaggenstok zachtjes neer.)

Waarom deze regelaanpassing?

Op greens rolt de bal over de grond en daarom gelden op greens andere regels dan op andere plaatsen in de baan. De speler mag zijn bal op de green markeren, oppakken en schoonmaken. Ook mag hij op de green zand en losse aarde verwijderen en pitchmarks en oude hole-pluggen repareren. In het licht van deze filosofie – dat spelers recht hebben op een gladde oppervlakte waarover de bal rolt – is er geen reden om het repareren van andere schade (gemaakt door spelers, dieren of de onderhoudsploeg) te verbieden.

ontwijken van een hindernis met 

Je bal eindigt in een hindernis. Want waterhindernissen heten in de nieuwe regels hindernissen (penalty area’s in het Engels) en hindernissen zullen niet meer alleen uit water bestaan maar kunnen ook gebieden met woestijn, jungle, lava, rotsen en dergelijke zijn.

Hindernissen zullen gemarkeerd zijn met rode of gele paaltjes. Dat geeft spelers de mogelijkheid om bij een bal in een hindernis een bal te droppen (met een strafslag).

Je mag een hindernis ontwijken (droppen met straf) als je minstens 95 procent zeker bent dat de bal in de hindernis is. En als een bal na 2018 in een hindernis ligt, dan heb je als golfer deze opties:

1 Voor rood en geel: als het mogelijk is en als je dat wilt: de bal spelen zoals hij ligt (geen strafslag).

2 Voor rood en geel: ‘slag en afstand’: de bal spelen van de plaats waar de oorspronkelijke bal is gespeeld (een drop met bijtelling van één strafslag).

3 Voor rood en geel: een bal droppen in een rechte lijn naar achteren (een drop met bijtelling van één strafslag).

4 Alleen bij rode hindernissen is er nog een vierde optie: de hindernis zijwaarts ontwijken met bijtelling van één strafslag (‘taking lateral relief’).

De procedure bij optie 3

In het Engels heet dit ‘taking back-on-the-line relief’.

 • Schat in waar de bal de grens van de hindernis kruiste toen hij er in ging. Het advies is om op dat punt een tee in de grond te steken.

 • Trek een denkbeeldige rechte lijn vanaf de hole via het geschatte punt naar achteren.

 • Ga zo ver naar achteren als je wilt en kies een referentiepunt op de lijn.

 • Meet of schat de dropzone door vanaf dit punt binnen één clublengte te droppen. (In de regels van 2019 zijn clublengten de lengte van de langste stok in de golftas behalve je putter.)

 • Drop je bal (vanaf kniehoogte) in de dropzone. De bal moet binnen de dropzone stil komen te liggen.

  • Schat in op welk punt de bal de grens van de hindernis kruiste toen hij er in ging. Het advies is om op dat punt een tee in de grond te steken.

  • Meet of schat vanaf dat punt de dropzone van twee clublengten buiten de hindernis. De dropzone mag niet dichter bij de hole zijn.

  • Drop de bal in de dropzone (drop vanaf kniehoogte). De bal moet binnen de dropzone stil komen te liggen.De procedure bij optie 4

   De procedure bij optie 4 (zijwaarts ontwijken) wordt uitgelegd in de video hieronder.

   Het zijwaarts ontwijken van een rode hindernis werkt in de nieuwe regels ongeveer net zoals in de oude regels. Maar in de nieuwe regels mag je bij rode hindernissen niet meer aan de overkant van de hindernis droppen, iets dat tot eind 2018 wel mag.

   Handicap- en regelcommissies en wedstrijdcommissie mogen na 2018 elke hindernis met rode palen markeren zodat spelers ook altijd optie 4 kunnen kiezen.

   Wat als de bal wegrolt?

   Vanaf 1 januari moet je van kniehoogte droppen en niet langer van schouderhoogte. Bij het droppen in de dropzone bal moet de bal altijd landen en tot stilstand komen in de dropzone. Omdat je in de nieuwe regels van lager bij de grond dropt (van kniehoogte) zal het vaak meteen goed gaan. Maar als de bal niet landt en tot stilstand komt in de dropzone, dan moet je opnieuw droppen. Als de bal bij de tweede drop weer buiten de dropzone rolt, dan mag de bal geplaatst worden waar hij bij de tweede drop de grond raakte.

  •  

   ditmaal aandacht voor out of bounds of een verloren bal.

   Met ingang van 2019 kan het zo zijn dat jouw golfbaan een plaatselijke regel hanteert wanneer je bal verloren is of out of bounds ligt, en als die plaatselijke regel geldt hoef je niet terug naar de plaats waar je vandaan geslagen hebt. Het werkt zo:

   • Je krijgt twee strafslagen als je kiest om gebruik te maken van deze plaatselijke regel.

   • Schat het punt in waar volgens jou de oorspronkelijke bal ligt of waar deze out of bounds is gegaan.

   • Trek een denkbeeldige rechte lijn vanaf de hole naar dit geschatte punt.

   • Daarna schat je op dezelfde afstand van de hole in wat het dichtstbijzijnde punt op de grens van de fairway is. Trek een denkbeeldige rechte lijn vanaf de hole door dit punt.

   • De dropzone waar je kunt droppen en vanaf kunt spelen voor twee strafslagen zal redelijk groot zijn: ergens tussen twee stoklengten buiten de lijnen en tussen de lijnen maar niet dichter bij de hole dan waar je denkt dat de oorspronkelijke bal ligt.

   • De plaatselijke regel is niet van toepassing als je bal verloren is in een hindernis of als je een provisionele bal hebt gespeeld.

    

   Kijk altijd voordat je ergens gaat spelen of de plaatselijke regel gehanteerd wordt.

   1 Als de plaatselijke regel geldt op de baan waar je speelt, dan kun je kiezen:

   • een provisionele bal spelen

   • geen provisionele bal spelen en gebruik maken van de plaatselijke regel (twee strafslagen)

   2 Als de plaatselijke regel niet geldt, dan moet je handelen zoals voor 1 januari 2019. Dat wil zeggen:

   • een provisionele bal slaan als je vermoedt dat de bal out of bounds ligt of verloren is

   • als je geen provisional hebt geslagen moet je terug naar de plaats waar de oorspronkelijke bal is geslagen, om daar, met bijtelling van één strafslag, een nieuwe bal in spel te brengen

   De plaatselijke regel (local rule) heeft als doel dat het spel sneller kan verlopen in gevallen waarbij spelers geen provisionele bal hebben gespeeld omdat ze vermoedden dat ze de bal gaan vinden. Het kost immers vaak veel tijd om terug te moeten lopen naar de plaats waar de oorspronkelijke bal is geslagen.

   De local rule is in de ogen van de regelinstanties bedoeld voor recreatiegolfers en niet voor hogere niveaus zoals dat van professionals en topamateurs.

   bron golf.nl / ngf