Info Golf header informatie voor alle golfers van Nederland
Op deze pagina vind je het golf- en horecaprotocol in ‘coronatijd’ en antwoorden op veelgestelde vragen over de implicaties van de coronamaatregelen voor golfclubs-, banen en professionals.

Laatste update: 28 januari 15.00 uur. 

Sinds woensdag 26 januari 2022 gelden er minder strenge coronamaatregelen voor sport. De horeca op golfbanen mag  onder bepaalde voorwaarden geopend zijn tussen 05.00 en 22.00 uur. En wedstrijden tegen andere clubs zijn toegestaan.

In de lijst met veelgestelde vragen op deze pagina wordt samengevat wat de coronamaatregelen voor golf betekenen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de belangrijkste veranderingen vanaf 26 januari? (aangepast 26 januari)

Hier vatten we samen wat vanaf 26 januari 2022 voor de golfsport geldt.

Horeca en golf

Voor de horeca op sportaccommodaties geldt hetzelfde als voor reguliere horeca. Dat betekent het volgende.

  • De horecafaciliteiten op golfbanen mogen geopend zijn van 05.00 uur tot 22.00 uur. (Afhalen en bezorgen mag wel na 22.00 uur).
  • Mensen van 18 jaar en ouder krijgen alleen toegang tot het clubhuis/de sportkantine, de horeca binnen en de horecaterrassen buiten als ze een coronatoegangsbewijs* met identificatiebewijs kunnen tonen. De club/baan/horeca-exploitant moet het coronatoegangsbewijs controleren.
  • Het is verplicht om 1,5 meter afstand te houden. (Hier is één uitzondering op: 1.5 meter is niet verplicht op een horecaterras buiten als er kuchschermen geïnstalleerd zijn.)
  • Een mondkapje is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Het mondkapje hoeft niet op als iemand zit.
  • Medewerkers moeten altijd een mondkapje dragen.
  • Een vaste zitplaats (placeren) is verplicht. Reserveren is niet verplicht. Aan een tafel is geen maximaal aantal personen gesteld. Wel dient iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar te zitten. Uitgezonderd zijn kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
  • Bij een afhaalbalie is het tonen en controleren van een coronatoegangsbewijs niet verplicht. 1,5 meter afstand houden is wel verplicht.
  • Zorg voor zoveel mogelijk contactloze betalingen (via een factuur, een Tikkie of een pinapparaat). Lees hier meer over veilig betalen.

Golfshops

Golfshops mogen geopend zijn van 05.00 tot 22.00 uur. Het dragen van een mondkapje en 1,5 meter afstand houden is verplicht. Er geldt een maximaal aantal klanten, maximaal 1 persoon per 5 m2.

Vergaderingen/ALV’s

Vergaderen in het clubhuis/de sportkantine is toegestaan onder voorwaarden. Dit geldt ook voor het houden van cursussen en ALV’s. De voorwaarden zijn dat deelnemers een coronatoegangsbewijs met identificatiebewijs kunnen tonen, 1,5 meter afstand van elkaar houden en op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Het dragen van een mondkapje is verplicht behalve als iemand zit. Sportlocaties mogen de gehele dag geopend zijn, maar de horecafaciliteiten mogen alleen tussen 05.00 een 22.00 uur geopend zijn.

Vrij spelen, wedstrijden en lessen

Er is geen beperking in groepsgrootte voor sporten binnen en buiten. Er is bij het oefenen en spelen buiten geen coronatoegangsbewijs vereist.

Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat hierbij zowel om clubwedstrijden (onderling) als wedstrijden tegen spelers en teams van andere clubs (clubcompetities). Ook prijsuitreikingen en toeschouwers zijn onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Lees meer in de FAQ “Zijn wedstrijden toegestaan? Is publiek toegestaan?”

1,5 meter afstand houden voor personen vanaf 18 jaar is niet verplicht in sport als dat door de aard van de sport niet mogelijk is. Bij het oefenen, vrij spelen en het spelen van golfwedstrijden is 1,5 afstand houden wel mogelijk, dus verplicht. Ook voor en na het spelen of oefenen is het voor personen vanaf 18 jaar verplicht om 1,5 meter afstand te houden op de golflocatie.

Voor teaching professionals is het bij lessen niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden als dat voor de les nodig is, maar het is een dringend advies dat golfleraren wel 1,5 meter afstand houden. Voor indoor golf(lessen) is het coronatoegangsbewijs verplicht voor personen van 18 jaar en ouder.

Thuiswerkadvies

Het thuiswerkadvies is vanaf 26 januari 2022 niet anders dan daarvoor: “Werk thuis. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand”. Lees ook de FAQ “Welke regels gelden voor werkgevers, personeel en clubvrijwilligers?”

Naleving in ieders belang

Naleving van de ‘coronaspelregels’ op golfbanen is in ieders belang. Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat golf toegestaan blijft. De golfers zelf zijn de belangrijkste schakel in het veilig houden van onze sport. Daarom is het belangrijk om je leden en gasten bij herhaling te vertellen wat er van hen verwacht wordt en begrip te vragen voor de maatregelen. Begrip leidt immers tot veiliger gedrag. En als we golf de veiligste sport houden, dan hebben we daar veel voordeel bij als de coronamaatregelen onverhoopt strenger worden.

Het is belangrijk om golfers geregeld te attenderen op de basisregels. Op ngf.nl/coronaposters staat een poster met de tekst “Was vaak je handen, schud geen handen”. We adviseren om deze poster op te hangen. Gebruik ook de poster “Houd 1,5 meter afstand“.

We adviseren om op drukke plekken looproutes te markeren en/of eenrichtingsverkeer aan te brengen zodat het makkelijker is 1,5 meter afstand te houden.

*Een coronatoegangsbewijs is een negatieve testuitslag óf een vaccinatiebewijs óf een bewijs dat iemand is hersteld van corona. Details hierover (bijvoorbeeld hoe lang de uitslag van een negatief testbewijs geldig is) plaatst de overheid op deze pagina. Werknemers en vrijwilligers die functioneel aanwezig moeten zijn, hoeven geen CTB te tonen als ze een clubhuis/sportkantine betreden. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook schoonmakers, teaching pro’s en coaches. (Lees meer in de FAQ “Welke regels gelden voor werkgevers, personeel en clubvrijwilligers?”)

Waar een CTB-controle gedaan moet worden, moet dit elke dag gebeuren, ook bij leden en gasten die meerdere malen per week komen. Het is wel toegestaan om leden en gasten na een controle een polsbandje te verstrekken dat één dag geldig is. We adviseren om de poster “Meld je hier voor een scan van je CoronaCheck app” te gebruiken. Die is te vinden op ngf.nl/coronaposters. Indien gebruik wordt gemaakt van een CTB is een gezondheidscheck verplicht. Ga naar rivm.nl voor een gezondheidscheckposter.

Zijn wedstrijden toegestaan? Is publiek toegestaan? (aangepast 26 januari)

Wedstrijden
Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat hierbij zowel om clubwedstrijden (onderling) als wedstrijden tegen spelers en teams van andere clubs (clubcompetities).
We adviseren wel om voorlopig voorzichtig te zijn met het organiseren van wedstrijden met een shotgun start, omdat dit veel eerder tot groepsvorming leidt dan een wedstrijd waarbij de deelnemers niet tegelijk starten.
1,5 meter afstand houden voor personen vanaf 18 jaar is niet verplicht in sport als dat door de aard van de sport niet mogelijk is. Bij golfwedstrijden is 1,5 afstand houden wel mogelijk, dus verplicht.
Ook voor en na wedstrijden is het voor personen vanaf 18 jaar verplicht om 1,5 meter afstand te houden op de golflocatie.
Bij voorkeur worden wedstrijdscores digitaal ingeleverd. Daarnaast is het belangrijk dat wedstrijdcommissies de deelnemers bij elke wedstrijd verzoeken om zich aan de basisregels te houden. De basisregels helpen volgens de overheid aantoonbaar om besmetting te voorkomen.
Prijsuitreikingen zijn toegestaan, maar het is wel zaak om hierbij alle coronamaatregelen te volgen. Om een voorbeeld te geven: als een prijsuitreiking in het horecagedeelte plaatsvindt, dan is voor iedereen een coronatoegangsbewijs met identificatiebewijs verplicht en dan moet iedereen zitten op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
Publiek
Er mag onder voorwaarden ook publiek aanwezig zijn bij amateursport, zowel wedstrijden als trainingen. De voorwaarden voor publiek bij wedstrijden en trainingen buiten:
  • Toeschouwers moeten 1,5 meter afstand houden van elkaar.
  • Het publiek moet uiterlijk 22.00 uur vertrokken zijn.
NGF-wedstrijden
De NGF-wedstrijdkalender vind je hier.

Bron: NGF